Loading...
Utförd av:
Anläggning:
TTM Energiprodukter AB | NoXygen och prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla, värmeåtervinning och fjärrvärme, SHUNTselect®
TTM Energiprodukter AB | NoXygen och prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla, värmeåtervinning och fjärrvärme, SHUNTselect®
SHUNTselect - Beräkningsprogram
  • Logga in
  • Beräkning
  • Inställningar
  • Öppna eller spara beräkning

SHUNTselect beräkningsprogram Välkommen till vårt beräkningsprogram TTM SHUNTselect®

Aktivt projekt

Fristående beräkning

Ny beräkning

Till ShuntKoppel

Principval

Beräkning av Shuntopac shuntgrupper för

Anläggning
Värme
Kyla
Värmeåtervinning
Till Indata

Shuntkoppel

Kategori, Dynamisk/Statisk

Statisk
Dynamisk

Funktion på primärsidan

Konstant flöde
Variabelt flöde

Välj shuntkoppel

Till Pumpval

Indata

Inmatningsmetod

Metod 1
Metod 2
Metod 3
Mediatyp
Tryckklass
PN 6
PN 10
Högsta systemtemperatur
Till Ventilval

Pump- och materialval

Pumpfabrikat

Grundfos
Wilo
Xylem

Pumpkonstruktion

Välj endast bland varvtalsstyrda pumpar
Start/Stopp
Inkludera alla
Endast med
Endast utan
Larm
Inkludera alla
Endast med
Endast utan

Begränsa urvalet

Lägsta pris

Materialkriterium i Shuntgruppen

Till Beräkning

Ventilval

Styrventil

Injusteringsventil

Beräkningsresultat

Primärsida
Sekundärsida
 
Till Resultatet

Resultat

Förslag till SHUNTOPAC för
Välj modell
Utförande
Kod
Tryckklass och media
Rörmaterial
Styrventil
Pump

Pumpkurva
Injusteringsventil

Välj tillbehör
Skriv ut resultatet