Loading...
Utförd av:
Anläggning:
TTM Energiprodukter AB | NoXygen och prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla, värmeåtervinning och fjärrvärme, SHUNTselect®
TTM Energiprodukter AB | NoXygen och prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla, värmeåtervinning och fjärrvärme, SHUNTselect®
SHUNTselect - Beräkningsprogram
  • Logga in
  • Beräkning
  • Inställningar
  • Öppna eller spara beräkning

SHUNTselect beräkningsprogram Välkommen till vårt beräkningsprogram TTM SHUNTselect®

Aktivt projekt

Fristående beräkning

Ny beräkning

Till ShuntKoppel

Principval

Beräkning av Shuntopac shuntgrupper för

Anläggning
Värme
Kyla
Värmeåtervinning
Till Indata

Shuntkoppel

Kategori, Dynamisk/Statisk

Statisk
Dynamisk

Funktion på primärsidan

Konstant flöde
Variabelt flöde

Välj shuntkoppel

Till Pumpval

Indata

Inmatningsmetod

Metod 1
Metod 2
Metod 3
Mediatyp
Tryckklass
PN 6
PN 10
Högsta systemtemperatur
Till Ventilval

Pump- och materialval

Pumpfabrikat

Grundfos
Wilo
Xylem

Pumpkonstruktion

Välj endast bland varvtalsstyrda pumpar
Start/Stopp
Inkludera alla
Endast med
Endast utan
Larm
Inkludera alla
Endast med
Endast utan

Begränsa urvalet

Lägsta pris

Materialkriterium i Shuntgruppen

Till Beräkning

Ventilval

Styrventil

Injusteringsventil

Beräkningsresultat

Primärsida
Sekundärsida
 
Till Resultatet

Resultat

Förslag till SHUNTOPAC för
Välj modell
OBSERVERA. Vid val av SHUNTOMATIC® kommer pump- och ventilfabrikat väljas av TTM!
Utförande
Kod
Tryckklass och media
Rörmaterial
Styrventil
Pump

Pumpkurva
Injusteringsventil

Välj tillbehör
Skriv ut resultatet